Hrvatsko društvo farmakologa osnovano je na Osnivačkoj skupštini 8. veljače 1979.g. u Zagrebu, s ciljem unapređenja znanstvene i nastavne djelatnosti iz farmakologije i srodnih znanstvenih disciplina. Trenutno ima 192 člana.

Znanstveni i stručni radnici udruživanjem u Društvo ostvaruju slijedeće djelatnosti:

  • Razmjenu mišljenja i iskustava u znanstvenom, nastavnom i stručnom radu u području farmakologije i srodnih znanstvenih disciplina u zemlji i inozemstvu;
  • Sporazumijevanje o unapređivanju znanstvenog, stručnog i nastavnog rada, posebice u odnosu na usavršavanje znanstvenih i stručnih kadrova;
  • Suradnju s drugim znanstvenim i stručnim udruženjima i organizacijama na području Republike Hrvatske kao i sa srodnim znanstvenim udruženjima i organizacijama iz inozemstva;
  • Organizirano uključivanje u sustav obavješćivanja o napretku i razvoju farmakologije i srodnih znanosti u svijetu;
  • Popularizaciju rezultata znanstvenog rada u području farmakologije i sveukupnog znanstvenog rada članova Društva i organizirano uključivanje u suradnju s nadležnim Ministarstvima.