10. Hrvatski kongres farmakologije i 1. Hrvatski kongres kliničke farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 22. – 25. rujna 2022.

9. hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 25. − 28. rujna 2019.

8. hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem, Split, 15 – 18. rujna 2016.

7. hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 18. – 21. rujna 2013.

6. hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 15. – 18. rujna 2010.

5. hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek, 19. – 22. rujna 2007.

4. hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem; Split, 15. – 18. rujna 2004.

3. hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 18.-21. rujna 2001.

2. hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Rijeka, 09.-13. rujan 1997.

1. hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 06.-08. listopad 1993.