Monografija je nastala u želji da se oda priznanje onima koji su prije 100 godina otvorili vrata farmakologiji u Hrvatskoj i posebno njihovim učenicima koji su na tim temeljima prije 40 godina osnovali Hrvatsko društvo farmakologa. Osvrt na povijesni razvoj Društva pisan je na temelju informacija prikupljenih iz literature, arhivskih ostavština Zavoda za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, materijala pojedinih članova Društva te onog najdragocjenijega, usmene predaje i sjećanja suvremenika i jednoga od šestorice suosnivača Društva. Moguće je, stoga, da je za neke od događaja iz povijesti uhvaćeni trenutak pretočen u prvi pisani trag bez mogućnosti provjere u literaturi i da su neki od velikana farmakologije, nažalost, možda ostali neprepoznati ili ih uopće nema na arhivskim fotografijama.

Također, kako se s vremenom Društvo razvijalo i povećavao broj članova te time i opseg individualnog rada u području farmakologije, za pretpostaviti je da su i u novijoj povijesti aktivnosti pojedinaca i njihov doprinos radu Društva i razvoju farmakologije daleko veći od onoga obuhvaćenoga Monografijom utemeljenoj na dostupnim izvorima.

Hrvatsko društvo farmakologa danas je krovna farmakološka organizacija u Hrvatskoj koja promiče razvoj znanosti i struke u području farmakologije, organizira farmakološke kongrese, potiče aktivnosti za certificiranje i priznavanje farmakologa kao zanimanja u Hrvatskoj te intenzivno radi na unaprjeđenju edukacije farmakologa i popularizaciji farmakologije među diplomskim studentima biomedicinskih fakulteta u Hrvatskoj.

Monografija, stoga, nije samo zahvala našim učiteljima farmakologije, ona je jednako tako i ostavština našim budućim naraštajima farmakologa o ideji, osnutku, razvoju i aktivnostima Hrvatskog društva farmakologa u njegovih prvih 40 godina postojanja.

Melita Šalković-Petrišić
predsjednica Hrvatskog društva farmakologa

PROČITAJTE MONOGRAFIJU