Siječanj 2017/

1. AJHLER ĐURETEK TANJA, tatjana.ajhler-duretek@belupo.hr, Belupo, I Savica 36, Zagreb

2. ANDRIĆ ADRIANA, adriana.andric@halmed.hr, Jordanovac 45

3. ANIĆ MILIĆ TATJANA, Tatjana.anicmilic@gmail.com, Xellia Pharmaceuticals Medical Affairs; Slavonska avenija 24/6; Zagreb

4. ANTONIĆ ANA,aantonic326@gmail.com, KBC Rijeka, Krešimirova 42, 51 000 Rijeka

5. ARAPOVIĆ DŽAKULA SELMA, Selma.arapovic@halmed.hr, Ksaverska cesta 4, Zagreb

6. BABIĆ ANA, ana.babic22@gmail.com, Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Zagreb, Šalata 3; Zagreb

7. BACH-ROJECKY LIDIJA, lbach@pharma.hr, Zavod za farmakologiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Domagojeva 2, Zagreb

8. BAGATIN JUGOSLAV, Jugoslav.bagatin@kbsplit.hr, U mirovini

9. BARIŠIĆ IVAN, ivan.barisic55@gmail.com, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, Zagreb

10. BAŠIĆ KREŠIMIR, basic@sfzg.hr, Katedra za farmakologiju Stomatološkog fakulteta, Šalata 11, Zagreb

11. INES BILIĆ ĆURČIĆ, ibcurcic@mefos.hr, J. Huttlera 4, 31 000 Osijek

12. BILUŠIĆ MARINKO, mbilusic@bonifarm.hr, Poliklinika Bonifarm, Hondlova 2/10, Zagreb;

13. BOBAN MLADEN, mladen.boban@mefst.hr, Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju, Šoltanska 2, 21 000 Split

14. BOBAN-BLAGAIĆ ALENKA, abblagaic@mef.hr, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za farmakologiju, Šalata 11, 10000 Zagreb

15. BOHUNICKI HELENA, bohunicki@zg.t-com.hr, helena.bohunicki@parexel.com, PAREXEL International d.o.o., Ivanečka 15, Zagreb

16. BOROVEČKI FRAN, fbor@mef.hr, Centar za translacijska I klinička istraživanja, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 2

17. BOŠKOVIĆ JELENA, jelboskovic@gmail.com, Meck Sharp & Dohme d.o.o. Heinzelova 62 a Zagreb

18. BOŽIĆ FRANE, frane.bozic@vef.hr, Zavod za farmakologiju i toksikologiju, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, 10000 Zagreb

19. BOŽINA NADA, nbozina@kbc-zagreb.hr, Klinički bolnički centar Zagreb, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

20. BRADAMANTE VLASTA, vbradam@mef.hr u mirovini

21. BRIZIĆ IVICA, ivica.brizic@mefst.hr, ibrizic@gmail.com, Bijeli Brijeg bb. 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina

22. BRNIĆ LIDIJA, Lidija.brnic@pliva.com, Pliva, Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb

23. BUBIĆ-FILIPI LJUBICA, bubic.ljubica@gmail.com,

24. BUBIĆ-ŠPOLJAR JADRANKA, jadranka.bubic@mef.hr, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za medicinsku Biologiju, Šalata 3, Zagreb

25. BUŠLJETA PRUSAC IVANA, ivana.busljeta-prusac@belupo.hr, Belupo d.d., I. Savica 36, 10000 Zagreb

26. CIGANOVIĆ BISERKA, biserka.ciganovic@providens.hr, Providens d.o.o. Kaptol 24/ Vlaska 70A, Zagreb

27. ČIČIN-ŠAIN LIPA, cicinsai@irb.hr, Zavod za molekularnu biologiju, Institut R.Bošković, Bijenička 54, Zagreb

28. ĆURKOVIĆ MARIO, mcurkov@yahoo.com, Dom zdravlja Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV/6, 31 000 Osijek;

29. DEBELJAK ŽELJKO, debeljak.zeljko@kbo.hr, Odjel za klinicku laboratorijsku dijagnostiku, KBC Osijek, J. Huttlera 4, 31 000 Osijek

30. DIMOV DI GIUSTI MARINA, marina.dimov@halmed.hr, Agencija za lijekove i medicinske proizvode RH, Ksaverska cesta 4, 10 000 Zagreb

31. DODIG-ĆURKOVIĆ KATARINA, katarina5dodig@gmail.com, Voditelj odjela za djecju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom, KBC Osijek, Alojzija Stepinca 8, 31000 Osijek

32. DOHOCZKY CSABA, csaba.dohoczky@roche.com, Ulica grada Vukovara 269a, 10000 Zagreb;

33. DOLENEC PETRA, petra.dolenec@medri.uniri.hr, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka

34. DOMINIS KRAMARIĆ MIROSLAVA, Miroslava.DominisKramaric@glpg.com, Fidelta, dd, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 29, Zagreb

35. DRAGANIĆ PERO, pdraganic@net.hr, pero.draganic@halmed.hr, Agencija za lijekove i medicinske proizvode HALMED, Ksaverska cesta 4, ZAGREB

36. DRINOVAC VIŠNJA, vdrinovac@gmail.com, Farmaceutsko biokemijski fakultet, Zagreb, Domagojeva 2

37. DOMAGOJ DRMIĆ, iddrmic@mef.hr, Zavod za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 11, 10000 Zagreb

38. DVORNIK ŠTEFICA, stefica.dvornik@uniri.hr, Klinički bolnički centar Rijeka, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, ul. T. Strižića 3, 51 000 Rijeka

39. ĐOGAŠ ZORAN, zoran.dogas@mefst.hr, Zavod za neuroznanost; Medicinski fakultet u Splitu; Šoltanska 2, 21000 Split

40. ERAKOVIĆ HABER VESNA, vesna.erakovic.haber@gmail.com, Fidelta d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 29, 10 000 Zagreb

41. ERDELJIĆ TURK VIKTORIJA, verdeljic@gmail.com, KBC Zagreb; Zavod za kliničku farmakologiju, Kišpatićeva 12, Zagreb

42. ERCEG DAMIR, erceg@bolnica-srebrnjak.hr, Damir.erceg@hada.hr, Bolnica Srebrnjak 100, Zagreb

43. FERBER IVANA, ivana_ferber@merck.com, Merck Sharp & Dohme d.o.o, Heinzelova 62a, 10 000 Zagreb

44. FILIPOVIĆ BORIS, boris.filipovic@hotmail.com, Klinička bolnica Sveti Duh, Sveti duh 64, Zagreb

45. FOLNEGOVIĆ-ŠMALC VERA, zdenko.folnegovic@zg.t-com.hr, POČASNI ČLAN

46. FRANCETIĆ IGOR, ifran@mef.hr, POČASNI ČLAN

47. GAJOVIĆ SREČKO, srecko.gajovic@hiim.hr, Sveučilište u Zagrebu, HIIM, Medicinski fakultet, Šalata 3, Zagreb

48. GANOCI LANA, lana.pejnovic@gmail.com, Klinički bolnički centar Zagreb, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Odjel za farmakogenomiku i individulizaciju terapije, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

49. GEBER JURAJ, jgeber@mef.hr, osnivač HDF-a, u mirovini

50. GLAD GORANKA, goranka_glad@merck.com, Merck Sharp&Dohme d.o.o., Heinzelova 62A, Zagreb

51. GRANIĆ PAULA, pgranic@kbc-zagreb.hr, Zagreb, KBC-Zagreb, Kišpatičeva 12 Zagreb

52. GRIZELJ MARTINO, Martino.Grizelj@pliva.com, Pliva, Prilaz bruna Filipovića 25, Zagreb

53. GUNJAČA GRGO, grgo.gunjaca@mefst.hr, Medicinski fakultet Split, Šoltanska 2 21000 Split

54. GVOZDANOVIĆ KATARINA, katarina.gvozdanovic@halmed.hr, HALMED, Roberta Frangeša Mihanovića 9.

55. GUČEVAC TAMARA-GINA, Tamara-gina.gucevac@belupo.hr, BELUPO d.d., I. Savica 36, 10000 Zagreb

56. HAVIDIĆ ANA, anaplazibat@yahoo.com

57. HRVAČIĆ BOŠKA, hrvacic.boska@gmail.com

58. IKIĆ KOMESAR JASNA, jasna.ikic@halmed.hr, HALMED, Ksaverska cesta 4, 10000 Zagreb

59. IVETIĆ-TKALČEVIĆ VANESA, vanesa.it@gmail.com, PLIVA, Prilaz b. Filipovića 29, 10000 Zagreb

60. JAKOVLJEVIĆ MIRO, mjakov@mef.hr, POČASNI ČLAN

61. JANKOVIĆ TAMARA, tamara.jankovic@uniri.hr, tamara.jankovic.tj@gmail.com, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka

62. JAZVINŠĆAK JEMBREK MAJA, jazvin@irb.hr, Institut Ruđer Bošković
Zavod za molekularnu medicinu Bijenička cesta 54, Zagreb

63. JURIĆ DIANA, diana.juric26@gmail.com, Medicinski fakultet, Split, Šoltanska 2, 21 000 Split

64. JURJEVIĆ IVANA, jurjevicivana@yahoo.com, KBC Zagreb, Rebro, Klinika za neurologiju, NRL II, Kišpatićeva 12, Zagreb

65. KLARICA MARIJAN, mklarica@mef.hr, Medicinski fakultet Zagreb, Šalata 3a, Zagreb

66. KNEŽEVIĆ ALEKSANDAR, aleksandar.knezevic@zd.t-com.hr, Opća Bolnica Zadar, B.Peričića 5 23000 Zadar

67. KOVAČIĆ POPOVIĆ ZRNKA, Zrnka.kovacic@gmail.com, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3b, 10000 Zagreb i Klinika za psihijatru Vrapče, Zavod za liječenje ovisnosti, Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb

68. KOZUMPLIK OLIVER, okozumplik@hotmail.com, Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, Zagreb

69. KNEZOVIĆ ANA, anaknezovic@yahoo.com, Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Zagreb, Šalata 11, Zagreb

70. KRNIĆ DARKO, darko.krnic@halmed.hr, HALMED, Ksaverska cesta 4, 10 000 Zagreb

71. KRNIĆ SVJETLANA, svjetlana.krnic@halmed.hr, HALMED, Ksaverska cesta 4, 10 000 Zagreb

72. KUKOČ MODUN LEA, lkmodun@gmail.com, Kemijsko-tehnoloski fakultet Sveucilista u Splitu, Teslina 10/V, 21000 Split

73. LACKOVIĆ ZDRAVKO, lac@mef.hr, Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Zagreb, Šalata 11, Zagreb

74. LIKIĆ ROBERT, robert.likic@mef.hr, Kišpatićeva 12, Zavod za kliničku farmakologiju, KBC Zagreb

75. LINČIR ILEANA, Ileana.lincir@gmail.com, u mirovini

76. LONČAR ANDRIJA, andrija.loncar.dr@gmail.com, OB Karlovac, Andrije Štampara 3, 47000 Karlovac

77. LOVREK MAJA, maja.lovrek@halmed.hr, Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, 10000 Zagreb

78. LOVRIĆ JASNA, jlovric@mef.hr, Medicinski fakultet, Zavod za kemiju i biokemiju, Šalata 3, Zagreb

79. LOVRIĆ MILA, lovricm@kbc-zagreb.hr, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

80. MACOLIĆ-ŠARINIĆ VIOLA, viola.macolic-sarinic@halmed.hr

81. MAKAR AUŠPERGER KSENIJA, KBC Zagreb, Zavod za kliničku farmakologiju, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

82. MARČINKO DARKO, darko.marcinko@zg.t-com.hr, KBC Zagreb, Klinika za psihijatriju, Kišpatićeva 12, Zagreb

83. MATAK IVICA, ivica.matak@mef.hr, Zavod za farmakologiju Medicinski fakultet Zagreb, Šalata 11, Zagreb

84. MATEK IRENA, irena.matek@belupo.hr, Belupo d.d., I Savica 36, Zagreb

85. MILAT ANA MARIJA, Ana Marija Milat, Katedra za farmakologiju, Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet Split, Šoltanska 2, 21000 Split

86. MIMICA NINOSLAV, Ninoslav.Mimica@bolnica-vrapce.hr, Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb

87. MIMICA SUZANA, mimica-matanovic.suzana@kbo.hr, mimica.suzana@kbco.hr, KBC Osijek, Huttlerova 4, 31000 Osijek

88. MIRKOVIĆ-KOS KETY, kety@pharmakos.hr

89. MODUN DARKO, darko.modun@mefst.hr, Katedra za farmakologiju, Medicinski fakultet u Splitu, Soltanska 2, 21000 Split

90. MIROŠEVIĆ- SKVRCE NIKICA, nikica.mirosevic@halmed.hr, HALMED, Ksaverska cesta 4, Zagreb

91. MRŠIĆ-PELČIĆ JASENKA, jasenka.mrsic.pelcic@medri.uniri.hr, Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Rijeka, B. Branchetta 20/I, 51000 Rijeka

92. MUCK-ŠELER DOROTEA, seler@irb.hr, u mirovini

93. MUDNIĆ IVANA, ivana.mudnic@mefst.hr, Katedra za farmakologiju, Medicinski fakultet u Splitu, Soltanska 2, 21000 Split

94. NAZLIĆ JURICA, Jurica Nazlić, KBC Split – lokalitet Križine, Šoltanska 1, 21000 Split

95. NENADIĆ ŠVIGLIN KORONA, nkorona@yahoo.com, Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička c. 32, 10090 Zagreb

96. NEDIĆ ERJAVEC GORDANA, gnedic@irb.hr, Institut Ruđer Bošković, Zavod za molekularnu medicinu, Laboratorij za molekularnu neuropsihijatriju, Bijenička cesta 54, Zagreb

97. NIKOLAC PERKOVIĆ MATEA, mnikolac@irb.hr, Institut Ruđer Bošković, Zavod za molekularnu medicinu, Laboratorij za molekularnu neuropsihijatriju, Bijenička cesta 54, Zagreb

98. NINČEVIĆ VJERA, vnincevic@mefos.hr, Medicinski fakultet Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek

99. NOŽINIĆ DANIJELA, danijela.x.nozinic@gsk.com, Hospira Zagreb d.o.o., a Pfizer company, Prudnička cesta 60, 10291 Prigorje Brdovečko,

100. OMANOVIĆ TEA, tomanovic@mefos.hr, Katedra za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Osijeku, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

101. OREŠKOVIĆ DARKO, doresk@irb.hr, u mirovini

102. OREŠKOVIĆ KATARINA, katarina.oreskovic@tdltp.com, Triadelta partneri d.o.o., Medjimurska 19/2, 10000 Zagreb.

103. OSMANOVIĆ JELENA, josmanov@mef.hr, Zavod za Farmakologiju, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Šalata 11, 10 000 Zagreb

104. PANTOVIĆ RADOJKA, Radojka.pantovic@medri.uniri.hr, u mirovini

105. PEROŠ KRISTINA, peros@sfzg.hr, Katedra za farmakologiju Stomatološki fakultet Šalata 11, 10000 Zagreb

106. PELČIĆ GORAN, goran.pelcic@medri.uniri.hr, Očna klinika, KBC Rijeka, Krešimirova 42., 51000 Rijeka

107. PERIČIĆ DANKA, pericic@irb.hr, u mirovini

108. PILIPOVIĆ KRISTINA, kristina@medri.uniri.hr, Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka

109. PIVAC NELA, npivac@irb.hr, Institut Ruđer Bošković, Zavod za molekularnu medicinu, Laboratorij za molekularnu neuropsihijatriju, Bijenička cesta 54, Zagreb

110. PODOBNIK JOSIP, josippodobnik@yahoo.com, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Ulica Ivana Sakcinskog Kukuljevića 11; Vrbani 17; Zagreb

111. RADAKOVIĆ ŽELJKA, zeljanar@gmail.com, ZHM SDŽ Split, Spinčićeva 1, 21000 Split.

112. RADOŠ MILAN, mrados3@yahoo.com, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Šalata 12, 10 000 Zagreb;

113. RAGUŠ LUČIĆ NIKOLA, nikola.rlucic@gmail.com, Medicinski fakultet Osijek, Josipa Huttlera 4; 31 000 Osijek

114. RAJIĆ JELENA BUMBIR, jelena.rajic@medri.uniri.hr, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka,

115. RELJA MAJA, mrelja@mef.hr, Neurološka klinika Medicinskog fakulteta KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, Zagreb

116. ROŠIN-GRGET KATA, rosin@sfzg.hr, u mirovini

117. SAMARŽIJA ITA, itas@pharma.hr, počasni član, u mirovini

118. SIKIRIĆ PREDRAG, sikiric@mef.hr, Zavod za farmakologiju Medicinskog fakulteta, Sveucilista u Zagrebu, Salata 11, Zagreb

119. SIMONIĆ ANTE, ante.simonic@medri.uniri.hr, počasni član

120. SLIŠKOVIĆ ANTONELA, antonela.sliskovic@mefst.hr, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, Split, Šoltanska 2, Split 21000

121. SMOLIĆ MARTINA, martina.smolic@mefos.hr, Medicinski fakultet Osijek, Katedra za farmakologiju, J. Huttlera 4, Osijek

122. SMOLIĆ ROBERTA

123. STAREŠINIĆ ANTE, remedia@hi.htnet.hr, ante.staresinic@remedia.hr, REMEDIJA, Sv. Mateja 66 , Zagreb

124. MARINA ŠAGUD, marinasagud@mail.com, KBC Zagreb, Klinika za psihijatriju, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb,

125. ŠALKOVIĆ-PETRIŠIĆ MELITA, melitas@mef.hr, Zavod za farmakologiju,Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 11, 10 000 Zagreb

126. ŠEŠELJA PERIŠIN ANA, asperisin@gmail.com, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Šoltanska 2, 21000 Split

127. ŠIMAC TEREK ZRINKA, ljekarna.simac1@zg.t-com.hr, Ljekarna Štimac, Nova Cesta 120, Zagreb

128. ŠIMIČEVIĆ VELIMIR, velimir.simicevic@hr.mailgrs.com, velimir_simicevic@vip.hr, Servier Pharma d.o.o., Tuškanova 37, 10000 Zagreb

129. ŠKREBLIN MILIVOJ, milivoj.skreb@gmail.com, u mirovini

130. ŠURAN JELENA, jelena.suran@vef.hr, Veterinarski fakultet Heinzelova 55, Zagreb

131. ŠUTEJ IVANA, isutej@gmail.com, Katedra za farmakologiju, Stomatološki fakultet, Šalata 11, Zagreb

132. ŠVOB-ŠTRAC DUBRAVKA, dsvob@irb.hr, Institut Ruđer Bošković, Zavod za molekularnu medicinu, Laboratorij za molekularnu neuropsihijatriju, Bijenička cesta 54, Zagreb

133. TARLE DUBRAVKA, Dubravka.Tarle@idb.hr, KB Merkur, Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac Dugi Dol 4 a, 10000 Zagreb

134. TELAROVIĆ SRĐANA, srdjana.telarovic@post.t-com.hr, srdjana.telarovic@gmail.com, KBC Zagreb, Klinika za neurologiju, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

135. TOMIĆ SINIŠA, sinisa.tomic@halmed.hr, tomics@inet.hr, Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb.

136. TRKULJA VLADIMIR, vtrkulja@mef.hr, Zavod za farmakologiju Medicinski fakultet Zagreb,, Šalata 11, Zagreb

137. TUDOR LUCIJA, Lucija Tudor, Institut Ruđer Bošković, Zavod za molekularnu medicinu, Laboratorij za molekularnu neuropsihijatriju, Bijenička cesta 54, Zagreb

138. TURČIĆ PETRA, pturcic@pharma.hr, Zavod za farmakologiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Domagojeva 2, 10000 Zagreb

139. TVRDEIĆ ANTE, ante.tvrdeic@mef.hr, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet. Zavod za farmakologiju, Šalata 11, 10 000 Zagreb

140. SUZANA UZUN, Suzana.uzun@gmail.com, Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, Zagreb

141. VALIĆ ZORAN, zoran.valic@mefst.hr, Medicinski fakultet u Splitu, Katedra za fiziologiju, Šoltanska 2, 21000 Split

142. VERBANAC DONATELLA, donatella.verbanac@mef.hr, Medicinski fakultet, Šalata 3, Zagreb,

143. VITALE BRANKO, bvitale@irb.hr, počasni član, u mirovini

144. VITEZIĆ DINKO, dinko.vitezic@medri.uniri.hr, Medicinski fakultet u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka

145. VLAINIĆ JOSIPA, josipa.vlainic@irb.hr, Institut Ruđer Bošković, Zavod za molekularnu medicinu, Bijenička cesta 54, Zagreb 10000

146. VUČIĆ KATARINA, katarinavucic@yahoo.com, katarina.vucic@halmed.hr, HALMED, Ksaverska cesta 4, Zagreb;

147. VUKELIĆ DALIBOR, dvukelic@bfm.hr, Mirogojska 8, Zagreb

148. KARINA VUKELIĆ, karina.vukelic@jgl.hr, Jadran Galenski laboratorij d.d. Svilno 20, 51000 Rijeka;

149. VUKŠIĆ ANTONIJA, Antonija.bilusic@bonifarm.hr, Poliklinika Bonifarm, Hondlova 2/10 10000 Zagreb

150. ŽIVKOVIĆ BRANIMIR, branimir.Zivkovic@wanadoo.fr, počasni član, u mirovini

151. ŽUPAN GORDANA, gordana.zupan@medri.uniri.hr, Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci; B. Branchetta 20/I, 51000 Rijeka

152. ŽELJKO ŽUPAN, zeljko.zupan@medri.uniri.hr, Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje, KBC Rijeka, Tome Strižića 3; Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci , 51000 Rijeka

153. IVA ŽGOMBIĆ RUKAVINA, Iva.Zgombic-Rukavina@belupo.hr, Belupo, I Savica 36, 10 000 Zagreb

154. ŽIVKOVIĆ MAJA, maja.zivkovic@bolnica-vrapce.hr, Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, Zagreb